AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Zračne sigurnosne preporuke

AIN04-SR-07/2023

Piloti koji lete panoramske letove te žele putnicima omogućiti zanimljive letove s atraktivnim vizurama, trebali bi obratiti pozornost da sigurnost leta ne bude ugrožena na račun atraktivnosti takvog leta.

AIN04-SR-06/2023

Piloti bi tijekom planiranja leta i samog leta trebali predvidjeti i uzeti u obzir moguća lokalna zračna strujanja uzrokovana trenutnom meteorološkom situacijom i karakteristikama određenog područja te putanju i režim leta prilagoditi tako da ne dođe do ugrožavanja...

AIN04-SR-04/2023

Piloti tijekom leta ne bi trebali birati putanju koja zbog reljefa (kanjon) ili nekih drugih razloga ne ostavlja alternativne mogućnosti za postupanje u nuždi.

AIN04-SR-03/2023

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija civilnog dijela Aerodroma Lučko, operator Aerodroma Lučko - Aeroklub Zagreb, trebao bi kontinuirano voditi brigu o vidljivosti oznaka na uzletno sletnim stazama. Prije i poslije godišnje košnje trave na cijeloj...

AIN04-SR-02/2023

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija civilnog dijela Aerodroma Lučko, operator Aerodroma Lučko - Aeroklub Zagreb, trebao bi sanirati oštećenja u ogradi oko civilnog dijela Aerodroma Lučko na zadovoljavajući način, tj. na način da se spriječi ulazak...

AIN04-SR-01/2023

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija civilnog dijela Aerodroma Lučko, operator Aerodroma Lučko - Aeroklub Zagreb, trebao bi kontinuirano imati uvid u stanje ograde oko civilnog dijela Aerodroma Lučko za koji je nadležan. To bi se trebalo postići...

AIN04-SR-06/2021

Mehaničar predmetnog zrakoplova bi trebao tijekom održavanja zrakoplova uvesti postupke i metode za smanjenje pogreške prilikom izvođenja radova održavanja jedne osobe, opisanih u Odluci 2020/002/R, AMC1 ML.A.402(b)(8).

AIN04-SR-05/2021

Slovačke civilne zrakoplovne vlasti bi trebale tijekom svog nadzora podržati mehaničara održavanja pri uvođenju postupaka i metoda za smanjenje pogreške prilikom izvođenja radova održavanja jedne osobe, opisanih u Odluci 2020/002/R, AMC1 ML.A.402(b)(8).

AIN04-SR-04/2021

FPZ-HZNS bi trebao analizom predmetnog događaja ispraviti dosadašnju praksu kojom se Liste provjera ne koriste u svakoj za to predviđenoj situaciji.

AIN04-SR-03/2021

Operator aerodroma Lučko - AK Zagreb, trebao bi izraditi procedure za izvanredno slijetanje motornih zrakoplova na USS10/28R, sukladno preporuci HKZP-a koja glasi: „Dostaviti prijedlog operatoru aerodroma Lučko da se u Naputak o uporabi aerodroma uvrsti mogućnost i...

AIN-SR-02/2021

Operator aerodroma aeroklub Sinj trebao bi izraditi operativne procedure za vuču jedrilica, slijetanje sa pričvrščenim konopom i odbacivanje konopa, te ih uvrstiti u „Naputak o uporabi aerodroma Sinj“.

AIN-SR-01/2021

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija, kao i sigurnosti građana koji se zateknu na području aerodroma, vlasnik Aerodroma Sinj – Grad Sinj trebao bi izraditi zaštitnu ogradu oko površine aerodroma.

AIN04-SR-09/2020

FAA bi trebao provesti provjeru usklađenosti kompanijskih procedura proizvođača motora, tvrtke Lycoming, sa trenutno važećom regulativom vezanom za prijavu događaja povezanim sa sigurnošću.

AIN04-SR-08/2020

Tvrtka Lycoming trebala bi izvršiti analizu postojećeg proizvodnog procesa izrade klackalica ventila kako bi se sa sigurnošću otklonila mogućnost pojave pronađenih neravnina oko otvora za podmazivanje.

AIN04-SR-07/2020

Belgijske zrakoplovne vlasti bi trebale tijekom svojeg nadzora Organizacije za održavanje, tvrtke Loma Air, podržati postupke opisane u Sigurnosnoj preporuci AIN04-SR-06/2020.

AIN04-SR-06/2020

Organizacija za održavanje bi trebala utvrditi plan kojim bi se kultura prijava događaja povezanih sa sigurnošću podigla na razinu koja bi odgovarala obujmu poslova koje tvrtka obavlja.

AIN04-SR-04/2020

HACZ bi trebala tijekom svojih redovnih i vanrednih nadzora zračnih operacija (subjekata uključenih u operacije zrakoplova) povećati pozornost na ispravnost pripadajućih letačkih priručnika i usklađenost istih s uputama i važećim revizijama proizvođača.

AIN04-SR-03/2020

Piloti zrakoplova Cessna 150, bi se trebali prije leta u potpunosti upoznati sa procedurama za slučaj nužde, prije leta, kako proizvođač i navodi u pripadajućem Vlasničkom priručniku predmetnog aviona, kako bi u što ranijoj fazi mogli prepoznati potencijalne probleme...

AIN04-SR-01/2020

Vlasnik predmetnog zrakoplova bi trebao zamijeniti Pilotski priručnik zrakoplova 1977, sa Vlasničkim priručnikom Cessna 150 - 1975, sukladno proizvođačevim uputama.

AIN04-SR-10/2020

Piloti parajedrilica koji iz nekih razloga imaju dulji prekid u letenju, trebali bi, uzimajući u obzir pad sposobnosti pilota uslijed duljeg prekida letenja, izbjegavati letenje u zahtjevnijim uvjetima dok postepeno ne dosegnu potrebnu razinu sposobnosti.

AIN04-SR-23/2019

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom izvršenja građevinskih radova na aerodromima povećati broj nadzora kako bi provjerila usklađenost građevinskih radova sa odobrenom dokumentacijom koja definira "Upravljanje aerodromskim operacijama tijekom...

AIN04-SR-22/2019

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom odobravanja projekata izgradnje i rekonstrukcije aerodroma, u potpunosti provjeravati usklađenost projekta sa zahtjevima Dodatka 14 ICAO-a, te EU Regulative CS-ADR-DSN, vezanima za horizontalnu...

AIN04-SR-21/2019

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom odobravanja projekata izgradnje i rekonstrukcije aerodroma, u potpunosti provjeravati usklađenost projekta sa zahtjevima Dodatka 14 ICAO-a, te EU Regulative CS-ADR-DSN, vezanima za horizontalnu...

AIN04-SR-20/2019

Zračna luka Dubrovnik bi trebala internim procedurama obuhvatiti mjere M1 i M2 koje su definirane u dokumentu „Analiza događaja povezanog sa sigurnošću MOR29NOV2018“ predmetnog događaja. Takve mjere bi trebale postati standardna procedura Zračne luke...

AIN04-SR-19/2019

Zračna luka Dubrovnik bi za buduće radove na manevarskim površinama trebala uvesti procedure koje obuhvaćaju korištenje horizontalne oznake zatvoreno „X“ kao prvu sigurnosnu mjeru, koja upozorava pilote zrakoplova na njihov status. Takva oznaka bi trebala biti...

AIN04-SR-17/2019

Operator, tvrtka Van Air Europe, trebala bi definirati procedure koje će letačkim posadama omogućiti lakši pregled pojedinih specifičnosti NOTAM informacija, pogotovo u slučaju kada se NOTAM informacije referiraju na ostale složene dokumente poput AIP-SUP-a.

AIN04-SR-05/2019

Odgovorna osoba za vođenje kontinuirane plovidbenosti u Annex II CAME organizaciji bi trebala proći edukaciju na temu Kontinuirane plovidbenosti helikoptera.

AIN04-SR-04/2019

Tvrtka Eudora Let d.o.o., Annex II CAMO organizacija zadužena za vođenje kontinuirane plovidbenosti helikoptera, bi trebala revidirati CAME priručnik, te posebno obratiti pažnju na procedure vezane za prihvaćanje helikoptera i njegovih komponenti nakon radova.

AIN04-SR-03/2019

Tvrtka Eudora Let d.o.o., kao operator helikoptera i Annex II CAMO organizacija zadužena za vođenje kontinuirane plovidbenosti helikoptera, bi trebala revidirati Program održavanja helikoptera Alouette II, u skladu sa proizvođačevom dokumentacijom o održavanju...

AIN04-SR-13/2019

Proizvođač, tvrtka Airbus Helicopters, trebala bi dodatno istaknuti važnost održavanja komponenti dinamičkog sustava na način da zamjeni tekst u Priručniku održavanja helikoptera Alouette II, Poglavlje 5.8, Bilješka 2, sa slijedećim tekstom: „Alouette Priručnik...

AIN04-SR-12/2019

Mađarske zrakoplovne vlasti trebale bi tijekom svog redovnog nadzora poduprijeti izmjene procedura Organizacije za održavanje sukladno Sigurnosnoj preporuci AIN04-SR-10/2019.

AIN04-SR-11/2019

Mađarske zrakoplovne vlasti trebale bi tijekom svog redovnog nadzora poduprijeti ishođenje Odobrenja proizvođača (Airbus Helicopters), od strane tvrtke Hidroplan Nord Kft, u skladu sa Sigurnosnom preporukom AIN04-SR-09/2019.

AIN04-SR-10/2019

Organizacija za održavanje, tvrtka Hidroplan Nord Kft, bi trebala revidirati svoje kompanijske procedure vezane za izdavanje Potvrda o vraćanju komponenti u uporabu nakon održavanja, posebno pazeći na sadržaj i informacije navedene u Potvrdi.

AIN04-SR-09/2019

Organizacija za održavanje, tvrtka Hidroplan Nord Kft, bi trebala ishoditi Odobrenje proizvođača (Airbus Helicopters), za buduće izvođenje trogodišnjih kalendarskih inspekcija Dinamičkih komponenti prijenosa, sukladno proizvođačevim uputama u Priručniku za održavanje...

AIN04-SR-08/2019

Tvrtka Hidroplan Nord Kft bi trebala ustanoviti za koje sve Dinamičke komponente prijenosa je izdala Potvrdu o vraćanju u uporabu, a koje nisu održavane u skladu sa proizvođačevim uputama definiranim u Priručniku za održavanje helikoptera. Daljnji postupci bi trebali...

AIN04-SR-07/2019

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom svog nadzora operatora i Annex II CAMO organizacije provjeriti kompetentnost Odgovorne osobe na funkcijama, Quality/Safety Manager i Continuing Airworthiness Manager, kako bi se utvrdila razina potrebnog...

AIN04-SR-06/2019

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi tijekom svog nadzora operatora i Annex II CAMO organizacije popratiti reviziju Programa održavanja helikoptera Alouette II, u skladu sa Sigurnosnom preporukom AIN04-SR-03/2019.

AIN04-SR-16/2019

Prilaz letjelice trebao bi se odvijati po putanji koja je uobičajena u zrakoplovstvu (downwind - base - final) i koja ujedno omogućuje optimalnu kontrolu i stabilizaciju letjelice u prilazu.

AIN04-SR-15/2019

Brzina letjelice tijekom prilaza za slijetanje trebala bi uvijek biti dovoljno velika, tj. toliko veća od minimalne brzine da eventualni udari vjetra ne ugroze brzinu potrebnu za let zrakoplova.

AIN04-SR-14/2019

Operator, tvrtka Pegasus Airlines, trebala bi implementirati nove Putničke sigurnosne kartice koje su usklađene sa međunarodnim standardima i normama, poput EASA CAT.OP.MPA.170 i ICAO Doc. 10086, te sa zaključcima Sigurnosne studije DGCA-a.

AIN04-SR-16/2018

Kako bi se, u slučaju potrebe, akcija traganja i spašavanja pilota parajedrilice mogla provesti što brže i uspješnije, preporučljivo je da piloti parajedrilica koji rade prelete, u dogovoru s kolegama letačima ili nekom drugom osobom, koriste neku od aplikacija za...

AIN04-SR-15/2018

Piloti parajedrilica koji lete na području Učke, trebali bi imati u vidu da strujanje zraka u nižim slojevima iznad područja oko sela Mala Učka i nešto južnije od sela Mala Učka, može biti vrlo turbulentno.

AIN04-SR-14/2018

Obzirom da orografska struktura planine Kamešnice znatno modificira opstrujavanje zraka, za jedrenje je ne bi trebali koristiti nedovoljno iskusni piloti.

AIN04-SR-13/2018

Obzirom da orografska struktura planine Kamešnice znatno modificira opstrujavanje zraka, trebalo bi izbjegavati jedrenje na maloj udaljenosti od padine.

AIN04-SR-12/2018

Obzirom da orografska struktura planine Kamešnice znatno modificira opstrujavanje zraka, trebalo bi izbjegavati jedrenje na brzinama minimalnog propadanja, nego uvijek letjeti na nešto povećanim brzinama kako bi jedrilica brže reagirala na komande te bila u mogućnosti...

AIN04-SR-06/2018

Tvrtka ECA trebala bi osigurati da letačko osoblje koje provodi letačke operacije zrakoplovima tvrtke, obavi sva potrebna i propisana osposobljavanja za vršenje letačkih operacija zrakoplovima na kojima će letjeti za potrebe tvrtke ECA.

AIN04-SR-05/2018

Tvrtka ECA trebala bi, provođenjem odgovarajućeg nadzora nad svojom CAMO organizacijom, osigurati da se kvaliteta održavanja zrakoplova iz flote ECA podigne na zadovoljavajuću razinu.

AIN04-SR-04/2018

Tvrtka ECA trebala bi, za slučajeve postupaka koji nisu letačke operacije (npr. premještanje zrakoplova voženjem po manevarskim površinama i bez polijetanja), razraditi i u Operativnom priručniku definirati provođenja takvih postupaka. Ukoliko je moguće, komunikacija...

AIN04-SR-03/2018

Tvrtka ECA trebala bi, provođenjem odgovarajućeg nadzora nad obavljanjem letačkih operacija, osigurati da se letačke operacije obavljaju u skladu s propisanim postupcima, procedurama te odobrenim priručnicima tvrtke kako bi se kvaliteta spomenutih operacija podigla na...

AIN04-SR-11/2018

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi poduprijeti izmjene i dopune Operativnog priručnika koje bi Zračna luka Split trebala provesti u skladu s preporukom AIN04-SR-08/2018.

AIN04-SR-10/2018

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi temeljiti intenzitet nadzora operatora na temelju procjene rizika (Risk based approach), uzimajući u obzir relevantne faktore poput uvođenja novog tipa zrakoplova u operacije, uvjete u kojima operator operira,...

AIN04-SR-09/2018

SMS sustav, kao i menadžment Zračne luke Split, trebao bi se upoznati sa zakonom propisanim obavezama davanja informacija u svrhu sigurnosne istrage te osigurati da se iste dostave na zahtjev tijela zaduženog i ovlaštenog za provođenje sigurnosnih istraga.

AIN04-SR-08/2018

Zračna luka Split trebala bi uvesti sustav koji će pismenim tragom podržati određene operacije zrakoplova na zračnoj luci, poput premještaja zrakoplova ili sličnih radnji. U tu svrhu moguće je koristiti npr. e-mail, kao brz i jednostavan način pismene komunikacije....

AIN04-SR-07/2018

Tvrtka ECA trebala bi, poštujući obavezu izvješćivanja i načela kulture pravičnosti (just culture), podržati nastojanja svojih zaposlenika u pogledu izvješćivanja o događajima koji ugrožavaju sigurnost zračnog prometa.

AIN04-SR-02/2018

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi, općenito prilikom odobravanja programa održavanja sportsko rekreativnih zrakoplova, nastojati da isti budu razumljivi i nedvosmisleni te da korisnicima ne ostavljaju prostora za različite interpretacije.

AIN04-SR-01/2018

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi, općenito prilikom odobravanja programa održavanja sportsko rekreativnih zrakoplova, ukoliko uoči da se u pojedinom slučaju radi o zrakoplovu koji godišnje naleti veći broj sati, voditi računa da intervali...

AIN-SR-2017-06

Organizatori padobranskih skokova trebali bi razdvojiti zone prizemljenja za manje iskusne padobrance (učenici, padobranci s A i B dozvolama) i padobrance koji prizemljenje rade iz oštrog strmog zaokreta.

AIN-SR-2017-05

Organizatori padobranskih skokova trebali bi provoditi kvalitetnu pripremu izvođenja skokova u sklopu koje bi trebali definirati smjer prizemljenja te osigurati da su svi padobranci s time upoznati prije odlaska na skok. Odstupanje od definiranog smjera prizemljenja...

AIN-SR-2017-04

Padobranski klubovi trebali bi konstantno raditi na edukaciji svojih članova padobranaca, u ovom slučaju konkretno na temama: - Pravila izvođenja padobranskih skokova, - Upravljanje padobranima visokih performansi, preduvjeti i tehnike izvođenja oštrih strmih zaokreta...

AIN05-SR-01/2016

Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ prilagođavanje Sustava upravljanja sigurnošću (SUS) vrsti, veličini, namjeni i području plovidbe broda.

AIN05-SR-07/2016

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture uvođenje kriterija po kojem bi nadležna Lučka kapetanija mogla za konkretno kategoriju plovidbe 6 - Nacionalna obalna plovidba, vlastitom odlukom u Uvjerenju o najmanjem broju članova posade dodati još onoliki...

AIN05-SR-06/2016

Preporučuje se nadležnoj Lučkoj kapetaniji Pula da naloži izradu maritimne studije i Pravilnika o redu u luci, te da se pristupi utvrđivanju graničnih uvjeta sigurnosti plovidbe svake pojedine vrste broda

AIN05-SR-05/2016

Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ utvrđivanje obveze nošenja sigurnosne opreme za članove posada putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi prilikom priveza ili odveza (prsluk za spašavanje na napuhavanje i po potrebi sigurnosni pojas), sukladno SUS-u.

AIN05-SR-03/2016

Preporučuje se Javnoj ustanovi ″Nacionalni park Brijuni″ kao koncesionaru i upravitelju luke Brijuni uspostava obveze korištenja osoba s kopna za privez/odvez brodova u luci Brijuni (to mogu biti i dežurni djelatnici JU ″NP Brijuni″ – služba nadzora,...

AIN05-SR-02/2016

Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ utvrđivanje obveze izvedbe palube broda na mjestima koja nisu zaštićena u protukliznoj izvedbi (palube, mjesta pristupa na brod i sl.)

AIN04_SR_02-2016

Hrvatska kontrola zračne plovidbe trebala bi osigurati da KZP (kontrolor zračnog prometa) ima valjanu informaciju o tipu zrakoplova s kojim komunicira kako bi isti, u slučaju potrebe, bio u stanju na najbolji mogući način sudjelovati i dati svoj doprinos u rješavanju...

AIN04_SR_14-2015

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trebala bi razraditi i primijeniti način kojim će se u generalnoj avijaciji djelovati na pristup pilota koji prelaze s njima dobro poznatog tipa zrakoplova na njima novi tip zrakoplova.

AIN04_SR_01-2016

STS Avijacija d.o.o. trebala bi napraviti reviziju Operacijskog priručnika tj. dijela D koji se odnosi na 2.1.3 Periodička obuka i ugraditi dio obuke koji je sadržan i u 2.1.1. Konverzijski tečaj, a odnosi se na pripremu leta i donošenje odluka prilikom promjene...

AIN04_SR_08-2015

Nakon saznanja o nesreći ili ozbiljnoj nezgodi sve zapise (komunikacija, RDR, MET podatci, STRIP, FLP) čuvati do okončanja istrage. Navedeno propisati u sklopu internih procedura HKZP

AIN04_SR_ 11-2015

Kontrolirano uklanjanje zrakoplova s mjesta nesreće i kontrolni pregled operativnih površina aerodroma provoditi u skladu s Aerodromskim priručnikom 5, a prilikom uklanjanje zrakoplova s mjesta nesreće postupati u skladu s Uredbom 996/2010 Europskog Parlamenta i...

AIN04_SR_ 07-2015

Provesti radionicu na temu „Postupanje u kriznim situacijama HKZP“, kojom obuhvatiti iskustva i naučene lekcije iz ovog događaja, za tehničko i operativno osoblje HKZP. U radionicu odgovarajuće uključiti infrastrukturu i osoblje ZMiN pod nadležnošću MORH. Redovito...

AIN04_SR_ 06-2015

Započeti s uvođenjem kontinuiranog anti-stres programa i programa adekvatne psihološke intervencije u kriznim situacijama – CISM, angažiranjem stručnjaka psihologa. Navedenim programom prema potrebi obuhvatiti i tehničko osoblje HKZP.

AIN04_SR_ 05-2015

Dopuniti i revidirati plan za krizne situacije sukladno uočenim nedostacima tijekom i nakon događaja, kojim obuhvatiti: minimum funkcijskih zahtjeva za sva operativna radna mjesta obzirom na neprekinutost rada, izradu OPS modela rada u slučaju kritične situacije...

AIN04_SR_ 04-2015

Izraditi programe i uputa za održavanje objekata i pripadajuće infrastrukture HKZP-a koji nedostaju, napraviti reviziju svih postupaka i uputa koje se odnose na održavanje zgrade i odvodnje te jasno definirati odgovorne osobe i njihovu raspoloživost. Planovima...

AIN04_SR_ 03-2015

U skladu sa Zakonom o kritičnim infrastrukturama (NN. 56/13) izraditi Sigurnosni plan kritične infrastrukture i imenovati Sigurnosnog koordinatora za pojedine dijelove Nacionalne kritične infrastrukture kojom upravlja HKZP.

AIN04_SR_ 02-2015

U skladu sa Zakonom o kritičnim infrastrukturama (NN. 56/13) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture na prijedlog nadležnog tijela državne uprave te liste...

AIN04_SR_09-2015

Da se prema pilotima koji su prešli sa zrakoplova više klase na zrakoplov niže klase performansi, a na kojem imaju relativno malo iskustvo (manje od 300 sati naleta), tijekom provjere stručnosti (LPC) obavlja pojačani nadzor poznavanja ograničenja (Limitations),...

AIN04_SR_01-2015

Prilikom priprema za letenje voditi računa o proračunu i rasporedu tereta, koji trebaju biti u skladu s propisanim normama proizvođača i stvarnih podataka dobivenih sa vaganja.

Skip to content