AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-2/2023

AIN05-SR-2/2023

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporučuje se s Hrvatskim registrom brodova razriješiti sve nejasnoće vezane uz obvezu primjene zahtjeva Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova (2012.) koji se odnose na postojeće (u kontekstu definicija Pravila) ribarske brodove.

Povezana istraga:

Skip to content