AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN/06 SR 11/2017

AIN/06 SR 11/2017

Proizvođač opreme trebao bi u svojim uputama navesti da u uvjetima velikih elektromagnetskih onečišćenja izvan granica određenih međunarodnim normama, odnosno, utjecaja stabilnih i mobilnih postrojenja električne vuče koji se pokazuju kroz prevelike inducirane napone u postojećim signalnim kabelima bez redukcijskog faktora (neoklopljenim kabelima), da sklop TDR14 (bez odgovarajuće zaštite) može biti osjetljiv na inducirane elektromagnetske smetnje (poglavlje 4.2.12).

Povezana istraga:

Skip to content