AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN/06-SR9/2020

AIN/06-SR9/2020

DIV grupa d.o.o. prilikom izvođenja radova na željezničkim prugama, a naročito na onim prugama koje su inače otvorene za redovan željeznički promet, a za potrebe održavanja ili obnove zatvorene za redovan željeznički promet, trebala bi detaljno razraditi postupke pri izvođenju radova u Planovima izvođenja radova te posebno naglasiti da nakon svakog završetka radova i zatvora pruge istu treba pregledati kako bi se na dokazan način uvjerili da su svi elementi pruge ispravni i da na pruzi nema ostataka materijala.

Povezana istraga:

Skip to content