AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN04-SR-02/2023

AIN04-SR-02/2023

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija civilnog dijela Aerodroma Lučko, operator Aerodroma Lučko – Aeroklub Zagreb, trebao bi sanirati oštećenja u ogradi oko civilnog dijela Aerodroma Lučko na zadovoljavajući način, tj. na način da se spriječi ulazak divljih životinja na površine civilnog dijela Aerodroma Lučko.

Povezana istraga:

Skip to content