AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN04-SR-06/2023

AIN04-SR-06/2023

Piloti bi tijekom planiranja leta i samog leta trebali predvidjeti i uzeti u obzir moguća lokalna zračna strujanja uzrokovana trenutnom meteorološkom situacijom i karakteristikama određenog područja te putanju i režim leta prilagoditi tako da ne dođe do ugrožavanja sigurnosti.

Povezana istraga:

Skip to content