AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN04-SR-07/2023

AIN04-SR-07/2023

Piloti koji lete panoramske letove te žele putnicima omogućiti zanimljive letove s atraktivnim vizurama, trebali bi obratiti pozornost da sigurnost leta ne bude ugrožena na račun atraktivnosti takvog leta.

Povezana istraga:

Skip to content