AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-01/2017

AIN05-SR-01/2017

Preporučuje se upravitelju luke “Županijska lučka uprava Vela Luka” premještanje dijela komunalnih vezova koji se nalaze u neposrednoj blizini operativne obale trajektnog pristaništa na drugu lokaciju.

Povezana istraga:

Skip to content