AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-14/2022

AIN05-SR-14/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, nastavno na preporuku AIN05-SR-13/2022, izraditi poseban plan potrebnih radnji u slučajevima hitnoće/nužde („emergency/contingency plan“) tijekom boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, a koji su prethodno identificirani postupkom procijene mogućih rizika („risk assessment“). Preporučuje se da navedeni plan bude u skladu sa smjernicama posljednjeg, 6. izdanja stručne publikacije ISGOTT (20.3 – „Terminal emergency planning – plan components and procedures“) te bi trebao uključivati propisane procedure i postupke u slučaju: potrebe dodatnog osiguravanja broda na vezu, hitnog prekida teretnih operacija i hitnog isplova broda s terminala, dozivanja (potrebnih dežurnih službi) u nuždi, interakcije s lokalnim vlastima i ostalim organizacijama. Nakon priveza broda, plan mora biti potvrđen s odgovornom osobom broda te potom dostupan (i razumljiv) svom uključenom operativnom osoblju broda i terminala.

Povezana istraga:

Skip to content