AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN04-SR-02/2024

AIN04-SR-02/2024

AIN tvrtci ‘Fleet Air International Kft.’ koja je vlasnik i operator zrakoplova SAAB 340A, registarske oznake HA-TAD, daje sigurnosnu preporuku da u listu postupaka u nuždi (emergency check list) ugradi tekst kojim će se definirati da u slučaju prestanka rada električne hidrauličke pumpe korištenje zalihe pritiska iz hidrauličkih akumulatora bude racionalno, što znači da se svi elementi i radnje koje zahtijevaju korištenje hidrauličkog sustava zrakoplova, izvode u mjeri u kojoj je to nužno (npr. vožnja bez nepotrebnih skretanja i višestrukih kočenja…).

Povezana istraga:

Skip to content