AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SL-1/2024

AIN05-SL-1/2024

Nužnost savjesnog izviđanja i poduzimanja pravovremenih preventivnih mjera i radnji radi izbjegavanja rizika od sudara

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ističe kako je savjesno izviđanje i poduzimanje pravovremenih preventivnih mjera radi izbjegavanja rizika od sudara ključno i osnovno pravilo sigurne i odgovorne navigacije.
Savjesno izviđanje, primarnu dužnost navigatora, potrebno je vršiti kontinuirano vizualnim motrenjem, dopunjeno i svim drugim raspoloživim tehničkim sredstvima. Rezultat svake poduzete radnje kojom se izbjegava sudar treba biti mimoilaženje s drugim brodom na sigurnoj udaljenosti, a učinkovitost takve radnje potrebno je pažljivo i kontinuirano pratiti i provjeravati sve dok se drugi brod konačno ne udalji.
Dužnost je navigatora ne samo izbjegavati isključivo neposrednu opasnost od sudara kada ona postane očita (takva je reakcija u konačnici zakašnjela), već je potrebno poduzeti sve mjere i radnje kako bi se izbjegao i sam rizik od sudara i položaj opasnih blizina, pravovremeno i na dovoljnoj udaljenosti. „Ukoliko postoji imalo sumnje, treba smatrati da rizik od sudara postoji.“
Preventivne mjere radi potpune procjene navigacijske situacije i procjene rizika od sudara, u skladu s COLREG Pravilima uključuju: savjesno i kontinuirano vizualno motrenje, slušanje i korištenje svih dostupnih tehničkih sredstava, prilagođavanje brzine kretanja prema prevladavajućim okolnostima i stanju, pravodobno i djelotvorno izvršavanje radnji kojima se izbjegava sudar na moru, korištenje signala upozorenja kada postoji sumnja u nedostatnost radnji drugoga plovnoga objekta za izbjegavanje sudara.

Adresati: Ova sigurnosna pouka namijenjena je svim fizičkim osobama koje upravljaju plovnim objektima i članovima plovidbene straže ili se obrazuju i pripremaju za obavljanje tih poslova, pravnim osobama koje u okviru svoje djelatnost provode obrazovanje i/ili stručno usavršavanje iz područja pomorske nautike, te ispitnim povjerenstvima za stjecanje svjedodžbi odnosno uvjerenja pri Ministarstvu nadležnom za pomorstvo i lučkim kapetanijama u dijelu koji se odnosi na pravila plovidbe i izbjegavanje sudara na moru.

 

 

Povezana istraga:

Skip to content