AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SL-2/2024

AIN05-SL-2/2024

Nužnost razumijevanja međusobne povezanosti i primjene Pravila o izbjegavanju sudara na moru

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ističe kako je potpuno i cjelovito razumijevanje Pravila o izbjegavanju sudara na moru – ne samo pojedinačnih pravila ili njihovih dijelova, već i međusobne povezanosti između Pravila – ključni preduvjet njihove ispravne primjene. Skup pravila o izbjegavanju sudara na moru ne smije se tumačiti selektivno, izdvajajući samo jedno pravilo ili dio jednoga pravila, već uvijek u njihovoj međusobnoj korelaciji, te ih je na takav način potrebno i primjenjivati.
Svako odstupanje od ovakvoga pristupa dovodi u dinamičkom okruženju plovidbe do pogrešne interpretacije navigacijske situacije, te posljedično propusta u poduzimanju pravovremenih i odgovarajućih radnji radi izbjegavanja sudara na moru.

Adresati: Ova sigurnosna pouka namijenjena je svim fizičkim osobama koje upravljaju plovnim objektima i članovima plovidbene straže ili se obrazuju i pripremaju za obavljanje tih poslova, pravnim osobama koje u okviru svoje djelatnost provode obrazovanje i/ili stručno usavršavanje iz područja pomorske nautike, te ispitnim povjerenstvima za stjecanje svjedodžbi odnosno uvjerenja pri Ministarstvu nadležnom za pomorstvo i lučkim kapetanijama u dijelu koji se odnosi na pravila plovidbe i izbjegavanje sudara na moru.

Povezana istraga:

Skip to content