AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-11/2019

AIN05-SR-11/2019

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture se preporuča regulirati broj članova posade na ribarskim plovilima na način da se uz članove posade za održavanje sigurne plovidbe omogući ukrcaj stručnih radnika te da se definiraju zahtjevi za njihov rad i boravak na ribarskim plovilima te minimalnu stručnu osposobljenost.

Povezana istraga:

Skip to content