AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-17/2022

AIN05-SR-17/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se iznalaženje efikasnog načina unaprjeđenja i promicanja „safety“ kulture, odnosno svijesti o sigurnosti („safety awareness“) te dosljednu provedbu i adekvatan nadzor istog. Pritom, naglasak treba biti na sloganu sigurnost ispred komercijalnog („safety before commercial“), tj. na minimiziranju komercijalnih utjecaja/pritisaka na sigurnost na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu.

Povezana istraga:

Skip to content