AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-20/2022

AIN05-SR-20/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati obvezu osiguravanja stalne pripravnosti relevantnih službi (privezivača, tegljača, peljara, rukovatelja plutajućom zaštitnom branom i vatrogasaca) tijekom cjelokupnog boravka broda na vezu br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, kako bi se na hitne dojave u iznimnim situacijama moglo pravovremeno reagirati te kako bi u slučaju nužde brod mogao sigurno i brzo isploviti iz luke.

Povezana istraga:

Skip to content