AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-23/2022

AIN05-SR-23/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične uvjete vidljivosti za manevriranje tankera u luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke. Također, u slučajevima hitnoće/nužde, preporučuje se iznimno odobravati isplov iz luke svim tankerima (neovisno o dimenzijama) u noćnim satima radi uklanjanja prijetnji sigurnosti ljudi, imovine ili mora i morskog okoliša.

Povezana istraga:

Skip to content