AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-22/2022

AIN05-SR-22/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične vrijednosti (trenutne i srednje) brzine vjetra za sigurno manevriranje tankera u Splitskoj luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke.

Povezana istraga:

Skip to content