AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-7/2022

AIN05-SR-7/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se osigurati pouzdanu i kvalitetnu komunikacijsku vezu između broda i operativnog (stručnog) osoblja na terminalu, koja mora biti uspostavljena i održavana za svo vrijeme boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu. U tu svrhu preporučuje se korištenje fiksne telefonske linije brod – terminal te sekundarnog (pomoćnog) načina komuniciranja putem prijenosnih radiouređaja.

Povezana istraga:

Skip to content