AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-1/2022

AIN05-SR-1/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, uzevši u obzir pojedine nalaze procjene trenutnog stanja INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu s aspekta sigurnosti i zaštite mora i morskog okoliša, a koji su sadržani u maritimnoj studiji terminala izrađenoj 2020. godine, ne ugovarati (naručivati) prihvat brodova na predmetnom terminalu kojima duljina preko svega (LOA) prelazi 200 m.

Povezana istraga:

Skip to content