AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-26/2022

AIN05-SR-26/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području Lučke uprave Split, propisati i uspostaviti redovito održavanje sastanaka lučke koordinacije i planiranja. Svrha navedenih sastanaka je planiranje i donošenje zajedničkih odluka vezanih uz odobrenja i dodjelu vezova plovnim objektima u luci te definiranje specifičnih potreba/zahtjeva pojedinog plovnog objekta, kojima mora prethoditi identificiranje i procjena učinka svih mogućih rizika vezanih uz privez/odvez/premještaj i boravak plovnog objekta na predviđenom vezu. Učestalost i način održavanja sastanaka te sastav učesnika može se po potrebi prilagođavati.

Povezana istraga:

Skip to content